Statut Przedszkola

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/X/2019-2020

Rady Pedagogicznej

 

Przedszkola nr 6 w Suwałkach

z dnia 23.10.2019 r.

​Statut Przedszkola nr 6 w Suwałkach -tekst jednolity


Ze względu na obszerność dokumentu zamieszczamy poniżej format pdf