Statut Przedszkola

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/IX/2020-2021

Rady Pedagogicznej

 

Przedszkola nr 6 w Suwałkach

z dnia 12.09.2020 r.

​Statut Przedszkola nr 6 w Suwałkach -tekst jednolity


Ze względu na obszerność dokumentu zamieszczamy poniżej format pdf