O nas

Kid Piling Blocks

Nasze Przedszkole istnieje od 1991 r. W 2021 roku będziemy obchodzić 30-lecie istnienia. Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Północ. Mieści się w wolno stojącym , dużym, jednopiętrowym budynku. Wokół przedszkola znajduje się duży teren zieleni. Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do zajęć zabaw ruchowych.

W przedszkolu funkcjonuje 6 grup wiekowych, do których uczęszczają dzieci 3,4,5, i 6 letnie. Nasze sale są piękne i kolorowe, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka w każdym wieku. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i zainteresowań np. badawczy, przyrodniczy, czytelniczy, zabaw konstrukcyjnych itp.

Dysponujemy również wyśmienitą bazą dydaktyczną –komputery, przyjazną obsługą i dobrą kuchnią.

W takich warunkach dzieci uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, poznają nowych przyjaciół. Atmosfera przedszkola sprzyja wyzwalaniu w dzieciach aktywności poznawczej i badawczej.

W przedszkolu realizowane są przeróżne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki grup zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

Stale pracujemy nad podnoszeniem jakości pracy, nauczycielki licznie uczestniczą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, tworzą programy autorskie, projektują i wprowadzają innowacje pedagogiczne.

Dzieci mają możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych zajęciach w przedszkolu oraz poza jego terenem dzięki udanej, od lat realizowanej współpracy z lokalnie działającymi instytucjami t.j. Wigierski Park Narodowy, Biblioteka Publiczna, Suwalski Ośrodek Kultury, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Komendą Miejską Policji w Suwałach, Strażą Miejską w Suwałkach,  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, suwalskimi szkołami podstawowymi, Muzeum Okręgowym i wieloma innymi.

Wychowankowie naszego przedszkola reprezentują naszą placówkę na licznych konkursach realizowanych na terenie miasta, odnosząc przy tym liczne sukcesy.  Przy ścisłej współpracy ze szkołą podstawową śledzimy losy naszych absolwentów, dzięki czemu ustawicznie dostosowujemy metody i formy pracy z dzieckiem do potrzeb na dalszym szczeblu edukacji.

Organizacja przedszkola

Przedszkole jest czynne od 1 września do końca czerwca

w godzinach od 6.00 do 16.30

Podczas wakacji dzieci korzystają z przedszkoli dyżurujących.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Suwałki.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.