top of page

O nas

Kid Piling Blocks

Przedszkole nr 6 w Suwałkach rozpoczęło swoje działanie 01.04.1991r. - jako Przedszkole nr 20. Powstały wówczas 4 – oddziały. Funkcje pierwszego dyrektora objęła p. Wiesława Szleszyńska. We wrześniu 1991r. stanowisko dyrektora objęła p. Alicja Butkiewicz (pełniła je do czasu przejścia na emeryturę do końca sierpnia 2019r.). Od 01.09.2019 r. Dyrektorem Przedszkola jest p. Iwona Łazarska. W 2001 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w nazwie Przedszkole nr 20 zmienił się jego numer, wobec czego nazwa Przedszkola otrzymała brzmienie „Przedszkole nr 6 w Suwałkach”. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia przedszkole wyróżniało się nowatorskimi metodami nauki czytania i pisania: Glotodydaktyka prof. Rocławskiego oraz Naturalna Nauka Języka. Nauczycielki opracowywały autorskie programy edukacyjne. Rodzice często uczestniczyli w zajęciach otwartych, na których mogli poznać aktywność swoich dzieci po przeprowadzonych innowacjach. Od 1992 roku zainicjowane zostały cykliczne koncerty dla rodziców : wiosenne - „Wiosenne szaleństwa z...” i jesienne – „Jesienny koncert na niepogodę” a z biegiem lat do kalendarza stałych imprez dołączyły „Spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia” oraz „Wielkanocne warsztaty plastyczne” Od 2010 roku zainicjowano „Dziecięce Prezentacje Taneczne” - imprezę dla roztańczonych przedszkolaków, która zyskała duże zainteresowanie w społeczności lokalnej. Kolejnym osiągnięciem była organizacja od roku 2016 cyklicznego „Międzyprzedszkolnego Quizu Wiedzy Bajkowej”, w którym zespoły ze wszystkich suwalskich przedszkoli prezentowały swoją wiedzą ze znajomości dziecięcej literatury. Obie imprezy cieszą się dużą popularnością po dzień dzisiejszy. W roku 2017/2018 w ramach projektu ,,Bądź aktywny, bądź zdrowy” przedszkole zyskało nowe wyposażenie placu zabaw oraz wzbogaciło materialną bazę do zajęć i zabaw ruchowych W roku 2017 przedszkole przeszło duży remont w ramach termomodernizacji. Baza przedszkola jest sukcesywnie wzbogacana o nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Od 2017roku dzieci i nauczyciele korzystają z tablicy multimedialnej, w 2021 r. w przedszkolu w ramach innowacji prowadzone są zajęcia programowania z robotem Photonem. W 2021 r. przedszkole w ramach projektu „Healthy Boost” otrzymało magiczny dywan i magiczną ścinę. W przedszkolu realizowane są projekty związane z edukacją ekologiczną : „Skąd się biorą ekologiczne produkty”, „Eko – przedszkolak”, „Wszystkie dzieci zbierają elektorśmieci”. Unowocześniając przedszkole nie zapominamy o kształtowaniu wartości i postaw patriotycznych. Przedszkolaki od lat uroczyście obchodzą ważne święta narodowe, dzieci znają symbole narodowe, hymn Polski, który w ostatnich latach jest uroczyście odśpiewany w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu”. Jako lokalni patrioci przybliżamy dzieciom historię Suwałk, znanych osób związanych z naszym miastem. Współpracujemy z instytucjami kultury. Od najmłodszych lat uczymy dzieci wrażliwości na potrzeby innych – przy współpracy ze środowiskiem lokalnym organizujemy akcje charytatywne „Góra grosza”, zbiórki karmy dla Fundacji Zwierzęta Niczyje zbiórka dla suwalskiego szpitala przy współpracy z Fundacją „Promyk”.

Organizacja przedszkola

Przedszkole jest czynne od 1 września do końca czerwca

w godzinach od 6.30 do 16.30

Podczas wakacji dzieci korzystają z przedszkoli dyżurujących.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Suwałki.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

bottom of page