Kadra

 

 

Dyrektor Przedszkola mgr Iwona Łazarska - nauczyciel dyplomowany

 

 

Nauczyciele :
 • mgr Teresa Kuźma - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Anna Bogdan - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Marzena Sokołowska - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Marta Andruszkiewicz - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Bogumiła Cieślukowska - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Marta Baranowska - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Wioletta Karłowicz - Czarniecka - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Joanna Zalewska - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Urszula Żmojda - nauczyciel kontraktowy
 •  Karolina Strybe - nauczyciel stażysta
 •  Aleksandra Polkowska - nauczyciel kontraktowy
Profesjonalna kadra

       Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani, legitymujący się dyplomem studiów magisterskich.

Doskonale rozumiemy potrzeby i problemy naszych wychowanków. Wspieramy ich rozwój emocjonalny i intelektualny. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z rodzicami, którzy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, imprezach i wspólnych zabawach.

Uczymy się dla Was...

        Nauczyciele naszego przedszkola aktywnie uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego, kończąc studia podyplomowe, kursy doskonalące – korzystając z ofert SODN i CEN w Suwałkach oraz systematycznie śledzą nowości pedagogiczne w sieci Internet, by doskonalić swój warsztat pracy, poprzez osiągnięcia swoich wychowanków.

Nasze cele

Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywowanie i zaspakajanie jego potrzeb. Główny cel naszej pracy to przygotowanie dzieci życia w społeczeństwie , a w szczególności do edukacji szkolnej oraz pomoc im w osiąganiu jak najwyższego stopnia gotowości szkolnej.

© 2019 by Przedszkole nr 6 w Suwałkach.

Proudly created with Wix.com