top of page

Dla rodziców

"Dwa najlepsze dary, które możemy dać swoim dzieciom na tym świecie - pierwszy to dać im korzenie, drugi - nie podcinać skrzydeł ".
- Hodding Carter
cloud.jpg

​Program "Skąd się biorą ekologiczne produkty?"

 

Nasze przedszkole przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Suwałkach będzie realizowało nowy program edukacyjny pt. pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli
w wieku 5-6 lat. Drugą grupą odbiorców są również rodzice i opiekunowie dzieci.

Główne założenie programu:

- zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Udział w projekcie Healthy Boost

 

 

 

 

 

 

Miasto Suwałki realizuje projekt o nr #R085 pt. „Healthy Boost – Miejskie laboratoria na rzecz lepszego zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego - pobudzanie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, cel szczegółowy 1.3 „innowacje nietechnologiczne”.​
 

becff6b2a2053bdfaaedf02a1ba67dc1.jpg
bottom of page