Blog Motylki

motylek_edited.png

Blog Biedronki

biedronka_edited.png
zabka_edited.png

Blog Żabki

Blog Rybki

indeks_edited.png

Blog Słoneczka

sloneczko_edited.png
images_edited.png

Blog Gwiazdki

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

        Z ogromną radością powitamy nasze dzieci w progach naszego szkola w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

    W trosce o nasze dzieci i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor przedszkola odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych dzieci, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach przedszkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.przedszkole6.suwalki.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również przesłane na podane przez Państwa adresy e-mail.

 

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku przedszkola i na obiektach należących do placówki. 

 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu (aktualne numery telefonu i adresy mailowe).

 2. Rodzice do przedszkola przyprowadzają dziecko zdrowe.

 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną i szatnią.

 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust   i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Przedszkole zapewnia opiekę w czasie przebywania dziecka w izolatorium.

 2. W przedszkolu nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek przez dzieci,  ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

 3. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu  do placówki.

 4. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów .

 5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

 6. Rodzic przebiera dziecko w szatni i przekazuje pracownikowi dyżurującemu.. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

 7. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka z przedszkola.;

 

 1. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka praconikowi przedszkola i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do przestrzeni wspólnej, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

 4. Dzieci przebywające na placu zabaw, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

 6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Suwałkach

unnamed.jpg

wrzesień 2020

Procedury Bezpieczeństwa 

W związku z epidemią Przedszkole nr 6 w Suwałkach pracuje zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS w podwyższonym reżimie sanitarnym. Dla wspólnego bezpieczeństwa pracowników i wychowanków Przedszkola nr 6 w Suwałkach prosimy o przestrzeganie procedur.

Procedura bezpieczeństwa Przedszkola nr 6 w Suwałkach od 1 września 2020 r.

729x308.jpg

26 sierpnia 2020 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS z 26 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo , 

poniżej zamieszczamy link do aktualnie obowiązujących wytycznych dla przedszkoli w związku z profilaktyką i zwalczaniem COVID -19.

Wytyczne żłobki i przedszkola

Znak-zapytania.jpg

wrzesień 2020

Odpowiedzi na pytania

Drodzy Rodzice, 

zdajemy sobie sprawę , że w obecnej sytuacji nie znacie odpowiedzi na wszystkie pytania związane z funkcjonowaniem placówek w okresie pandemii. Zachęcamy do odwiedzenia strony - link do strony MEN.

wrzesień 2020

Zbieramy nakrętki dla HANI

Włączmy się do akcji charytatywnej na rzecz Hani Poczobut. W naszym przedszkolu zbieramy plastikowe nakrętki, wszystkie przekażemy na rzecz chorej na SMA dziewczynki. Więcej informacji w linku poniżej

czytaj

indeks.jpg

wrzesień 2020

Informacje na temat koronawirusa

W związku z pojawieniem się w  Polsce potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem prosimy o przestrzeganie wytycznycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji poniżej

strona GIS

OIP.jpg

wrzesień  2020

Sanepid Suwałki - aktualna sytuacja

Szanowni Państwo , poniżej zamieszczamy link do śledzenia aktualnej sytuacji epidemicznej w naszym mieście. Informacje są aktualizowane codziennie do godziny 9.00.

strona SANEPID

RODO

Klauzula informacyjna dla Rodziców - Klauzula RODO Rodzice

Inspektor Danych Osobowych - Paweł Michalski - iodpm@wp.pl

Suwalska Karta Mieszkańca

Suwalska Karta Mieszkańca to  program, dzięki któremu mieszkańcy mogą skorzystać z rozmaitych pakietów zniżek, między innymi ze zwolnienia z odpłatności za świadczenia w przedszkolach

Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

W ramach współpracy z suwalską Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w przedszkolu realizowane są zajęcia z logopedą oraz dyżury psychologa . Pełna oferta poradni poniżej.

Ankieta IBO

Miasto Suwałki rozpoczęło pracę nad nową strategią oświatową. Aby jednak
dobrze zaplanować przyszłość musimy przyjrzeć się temu, co jest dzisiaj.
Dlatego też we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie przygotowaliśmy
ankietę o miejskich przedszkolach i szkołach.

© 2019 by Przedszkole nr 6 w Suwałkach.

Proudly created with Wix.com