Współpraca z Rodzicami

 • zebrania ogólne
 • zebrania grupowe
 • zajęcia adaptacyjne
 • konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica
 • prowadzenie kącika dla rodziców – min informacje nt realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci
 • organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych : dni otwarte
 • organizacja uroczystości zaspakajające potrzeby kulturowe rodziców – spotkania okolicznościowe, koncerty, inscenizacje itd.
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości
 • konkursy, wycieczki
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup

Współpraca z Instytucjami

Współpracujemy z:

 • Muzeum Okręgowe w Suwałkach
 • Strażą Pożarną
 • Policją
 • Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach
 • Szkołą Podstawową nr 7 w Suwałkach
 • Pocztą
 • Biblioteką dziecięcą w Suwałkach
 • Gospodarstwem agroturystycznym