Kadra Pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani, legitymujący się dyplomem studiów magisterskich.

Doskonale rozumiemy potrzeby i problemy naszych wychowanków. Wspieramy ich rozwój emocjonalny i intelektualny. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z rodzicami, którzy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, imprezach i wspólnych zabawach.

Nauczyciele naszego przedszkola aktywnie uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego, kończąc studia podyplomowe, kursy doskonalące – korzystając z ofert ODN i CEN w Suwałkach oraz systematycznie śledzą nowości pedagogiczne w sieci Internet, by doskonalić swój warsztat pracy, poprzez osiągnięcia swoich wychowanków.

 • Dyrektor Przedszkola mgr Alicja Butkiewicz - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

 • mgr Teresa Kuźma - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Anna Bogdan - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Marzena Sokołowska - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Marta Andruszkiewicz - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Bogumiła Cieślukowska - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Marta Baranowska - nauczyciel dyplomowany,
 • mgr Wioletta Karłowicz - Czarniecka - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Magdalena Duda - nauczyciel mianowany,
 • mgr Joanna Zalewska - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Urszula Żmojda - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Karolina Strybe - nauczyciel
 • mgr Aleksandra Polkowska - nauczyciel

Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywowanie i zaspakajanie jego potrzeb